Places within 10 km around Ma`arratmisrin

Browse all places in Syria within a radius of 10 km around Ma`arratmisrin.

59 places found in Syria within 10 km around Ma`arratmisrin.

You can reduce or expand the radius of your search of places around Ma`arratmisrin: 5 km15 km

Places 10 km around Ma`arratmisrin

59 places found in Syria within 10 km around Ma`arratmisrin.
Places in the regional area of Ma`arratmisrin
PlacePopulationDistanceRoute
Kafraya Kafrayā-2.4 km 1.5 mishow
Sir at Tawil Şīr aţ Ţawīl-2.7 km 1.7 mishow
Batintah Bātintah-3.5 km 2.2 mishow
Al Habbat Al Habbāţ-4.1 km 2.6 mishow
Ram Hamdan Rām Ḩamdān-4.2 km 2.6 mishow
Al Fu`ah Al Fū‘ah-4.3 km 2.7 mishow
Al `Aziziyah Al ‘Azīzīyah-4.4 km 2.8 mishow
As Salmah Aş Şalmah-4.5 km 2.8 mishow
Yahmul Yaḩmūl-5.5 km 3.4 mishow
Ad Dayr Ad Dayr-5.7 km 3.6 mishow
Kafr Yahmul Kafr Yaḩmūl-5.8 km 3.6 mishow
Maqarrat al Ikhwan Maqarrat al Ikhwān-5.9 km 3.7 mishow
Khaybah Khaybah-6.0 km 3.7 mishow
Khirbat Harnush Khirbat Ḩarnūsh-6.2 km 3.8 mishow
Huriyah Ḩūrīyah-6.3 km 3.9 mishow
Kafr Jalis Kafr Jālis-6.6 km 4.1 mishow
Ma`arrbunah Ma‘arrbūnah-6.8 km 4.2 mishow
Al Masitah Al Māşiţah-7.1 km 4.4 mishow
Mashrafah Mashrafah-7.1 km 4.4 mishow
As Suwwaghiyah Aş Şuwwāghīyah-7.1 km 4.4 mishow
Binnish Binnish30,3547.2 km 4.5 mishow
Ard al Baghdadi Arḑ al Baghdādī-7.3 km 4.5 mishow
Funduq Funduq-7.5 km 4.7 mishow
Al Jurah Al Jūrah-7.6 km 4.7 mishow
Taltunah Taltūnah-7.7 km 4.8 mishow
Kafr Bani Kafr Banī-7.7 km 4.8 mishow
Haranbush Haranbūsh-7.8 km 4.8 mishow
Al Mishmish Al Mishmish-8.2 km 5.1 mishow
Tu`um Ţu‘ūm-8.2 km 5.1 mishow
Khara'ib Za`tiyah Karashin Kharā’ib Za‘ţīyah Karashīn-8.3 km 5.2 mishow
Zardana Zardanā-8.4 km 5.2 mishow
Badwar Badwār-8.4 km 5.2 mishow
Birat Kaftayn Bīrat Kaftayn-8.5 km 5.3 mishow
Ba`iba`ah Ba‘ība‘ah-8.7 km 5.4 mishow
Hayy al Buq`ah Ḩayy al Buq‘ah-8.7 km 5.4 mishow
Mintaqat al Hijaz Minţaqat al Ḩijāz-8.7 km 5.4 mishow
As Subay`iyah As Subay‘īyah-8.8 km 5.5 mishow
Harat Mansur Ḩārat Manşūr-8.8 km 5.5 mishow
Ra's as Sinin Ra’s as Sinīn-8.9 km 5.5 mishow
Bustan Qutayya` Bustān Quţayya‘-8.9 km 5.6 mishow
Kafr Sandal Kafr Şandal-9.0 km 5.6 mishow
Hayy al Ashrafiyah Ḩayy al Ashrafīyah-9.0 km 5.6 mishow
Mintaqat al Na`urah Minţaqat al Nā‘ūrah-9.2 km 5.7 mishow
Al Hayy ash Shamali Al Ḩayy ash Shamālī-9.2 km 5.7 mishow
As Sulaybah Aş Şulaybah-9.4 km 5.8 mishow
Kaftayn Kaftayn-9.4 km 5.8 mishow
Hayy al Mintaqah as Sina`iyah Ḩayy al Minţaqah aş Şinā‘īyah-9.5 km 5.9 mishow
Dar Shamat Dār Shamāţ-9.5 km 5.9 mishow
Hazzanu Ḩazzānū-9.5 km 5.9 mishow
`Aqibat Darwish ‘Aqībat Darwīsh-9.5 km 5.9 mishow
Hayy al Baldah al Qadimah Ḩayy al Baldah al Qadīmah-9.6 km 6.0 mishow
Idlib Idlib128,8409.6 km 6.0 mishow
Ard al Harah Arḑ al Ḩārah-9.7 km 6.0 mishow
Masakin al Muhandisin Masākin al Muhandisīn-9.8 km 6.1 mishow
Hayy al Ashrafiyah Ḩayy al Ashrafīyah-9.8 km 6.1 mishow
Bustan Ghanum Bustān Ghanūm-9.9 km 6.1 mishow
Al `Arbadiyah Al ‘Arbādīyah-9.9 km 6.2 mishow
Mintaqat al Hulafa Minţaqat al Ḩulafā-10.0 km 6.2 mishow
Bitra`id Bitrā‘id-10.0 km 6.2 mishow

You can reduce or expand the radius of your search of places around Ma`arratmisrin: 5 km15 km