Duwayr al Masha'ikh, Syria

Duwayr al Masha'ikh is a place in the region of Hama in Syria. Find all facts and information about Duwayr al Masha'ikh.

Facts and figures on Duwayr al Masha'ikh at a glance

Name: Duwayr al Masha'ikh (Duwayr al Mashā’ikh)
Status: Place
Region name (Level 1): Hama
Country: Syria
Continent: Asia

Duwayr al Masha'ikh is located in the region of Hama. Hama's capital Hamah (Ḩamāh) is approximately 56 km / 35 mi away from Duwayr al Masha'ikh (as the crow flies). The distance from Duwayr al Masha'ikh to Syria's capital Damascus (Damascus) is approximately 166 km / 103 mi (as the crow flies).

Maybe also interesting: Distances from Duwayr al Masha'ikh to the largest places in Syria.

Facts and figures about Duwayr al Masha'ikh
PlaceStatusPopulationRegion
Duwayr al Masha'ikh Duwayr al Mashā’ikhPlace-Hama Hama Governorate

Map of Duwayr al Masha'ikh

Map of Duwayr al Masha'ikh, Syria / View larger map of Duwayr al Masha'ikh

Hotels in Duwayr al Masha'ikh

Find your hotel in Duwayr al Masha'ikh now. Book a hotel for your stay in Duwayr al Masha'ikh.

Information on Duwayr al Masha'ikh

Information on Duwayr al Masha'ikh
Place nameRegion name Level 1CountryContinent
Duwayr al Masha'ikh Duwayr al Mashā’ikhHama Hama GovernorateSyriaAsia

Time in Duwayr al Masha'ikh

Time in Duwayr al Masha'ikh
Current timeSummer time (DST)Standard timeCurrent timezone offsetTimezone
Sun, 19 May 2024 - 8:59pm (20:59h)NoSun, 19 May 2024 - 8:59pm (20:59h)UTC +3.0Asia/Damascus

Geographic coordinates of Duwayr al Masha'ikh

Latitude & Longitude of Duwayr al Masha'ikh
PositionLatitude (width)Longitude (length)
Show on map34°59'59.7"N (34.9999100°)36°10'08.6"E (36.1690500°)

Distances from Duwayr al Masha'ikh

Distances from Duwayr al Masha'ikh
To equator (0° lat)To prime meridian (0° lon)To the largest places
3,880 km north of the equator3,283 km east of the prime meridianDistances from Duwayr al Masha'ikh

Places around Duwayr al Masha'ikh

28 places found within 5 km around Duwayr al Masha'ikh. You can expand the radius of your search: 10 km15 km
Places in the regional area of Duwayr al Masha'ikh
PlacePopulationDistanceRoute
Wadi al `Uyun Wādī al ‘Uyūn-1.6 km 1.0 mishow
Ba`adri Ba‘adrī-1.9 km 1.2 mishow
Tanghari Tangharī-1.9 km 1.2 mishow
An Nayhah An Nayḩah-2.0 km 1.2 mishow
Brummanat al Mashayikh Brummānat al Mashāyikh-2.1 km 1.3 mishow
An Nihah An Nīḩah-2.7 km 1.7 mishow
Wadi al Baqar Wādī al Baqar-2.9 km 1.8 mishow
Bayt ad Dardarah Bayt ad Dardārah-2.9 km 1.8 mishow
Haylata Ḩaylātā-3.2 km 2.0 mishow
Dayrunah Dayrūnah-3.3 km 2.1 mishow
Binjarah Binjārah-3.3 km 2.1 mishow
Al Kamiliyah Al Kāmilīyah-3.4 km 2.1 mishow
Jawbat Mujbir Jawbat Mujbir-3.4 km 2.1 mishow
Bughaydat Bughaydāt-3.4 km 2.1 mishow
Jubayta Jubaytā-4.1 km 2.5 mishow
Mashli Mashlī-4.1 km 2.5 mishow
Mujaydil Mujaydil-4.3 km 2.7 mishow
Bshawi Bshāwī-4.4 km 2.7 mishow
Khirbat Shati Khirbat Shātī-4.5 km 2.8 mishow
As Safasif Aş Şafāşīf-4.5 km 2.8 mishow
Mujbir Mujbir-4.5 km 2.8 mishow
Bsham`ah Bsham‘ah-4.5 km 2.8 mishow
Qanyah Qanyah-4.7 km 2.9 mishow
As Sa`nuniyah As Sa‘nūnīyah-4.7 km 2.9 mishow
Naqir Naqīr-4.7 km 3.0 mishow
Ad Duwayliyah Ad Duwaylīyah-4.8 km 3.0 mishow
Az Zaytunah Az Zaytūnah-4.8 km 3.0 mishow
At Tamariqiyah Aţ Ţamāriqīyah-4.9 km 3.1 mishow

Airports around Duwayr al Masha'ikh

No airports found within 15 km around Duwayr al Masha'ikh. You can expand the radius of your search: 50 km100 km

External sources of information on Duwayr al Masha'ikh

Duwayr al Masha'ikh on Wikipedia